De Scheidingebegeleider - Peter Wijnands
Home Mijn aanpak Ausdruck Contact
puzzel7
  • Eerlijke service
  • Compleet
  • Waar voor u geld
  • Kosten vooraf bekend

Er wordt niets vergeten

De Scheidingsbegeleider kan echt veel meer voor u betekenen. Ik neemt u bij de hand en loods u en uw partner door de scheiding heen. Aan de hand van een gedetaileert stappenplan zorg ik er voor dat u samen alles bespreekt en leg ik de afspraken vast in een convenant.

De verschillen

Ieder individu is anders. De verschillen tussen u en uw partner kunnen zorgen voor extra spanningen. Generalisaties van de zogenaamde typische eigenschappen van de ander kunnen de gesprekken danig frustreren. De Scheidingsbegeleider zorgt ervoor dat er geen achterdocht en defensieve reacties opgewekt worden. Tijdens de gesprekken schep ik veiligheid voor alle betrokkenen. Dat zorgt voor vrijheid waardoor oprechte emoties de noodzakelijke ruimte krijgen. Ik zal trachten negatieve emoties (overrompelen, intimideren) te voorkomen, daar deze enkel verwijten oproepen bij de ander. Het is beter om verschillen van mening bespreekbaar te maken door op zoek te gaan naar de oorzaak en de gevolgen in de gegeven situatie. Als Scheidingsbegeleider confronteer en bescherm ik, maar kies nooit partij.

Soepel in paats van stroef

Bij een echtscheiding is er sprake van meningsverschillen. Die zijn zelden onder te brengen in goed of fout. Het is immers geen kwestie van gelijk hebben of ongelijk toegeven. Er is vaak veel meer aan de hand. Veelal is het helder dat het beter is als de partners niet meer verder samenleven. Als dit nog niet duidelijk is kan relatietherapie een oplossing bieden.
Als wel duidelijk is dat er een einde komt aan de relatie is de een al vaak een stuk verder met het accepteren van die nieuwe situatie dan de ander.
Daar in de voorafgaande periode alles gezamenlijk werd gedaan is er veel te splitsen. Natuurlijk waren er ook zaken die u volledig overliet aan uw partner. Er komen dus ook heel wat onbekende zaken om de hoek kijken.
Als Scheidingsbegeleider bied ik u houvast. Ik zorg er voor dat u en uw partner respectvol met elkaar om blijven gaan. Ik geef beiden het volledige inzicht in de situatie. Samen met u zorg ik er voor dat alle noodzakelijke acties uitgevoerd worden.
Door de emoties een plaats te geven kan onbegrip plaatsmaken voor acceptatie.

Openheid

De Scheidingsbegeleider staat voor helderheid en onafhankelijkheid. De Scheidingsbegeleider is geen advocaat die tegenstellingen uitvergroot en aanstuurt op een langdurige juridische strijd. De Scheidingsbegeleider loodst u zo soepel mogelijk door de moeilijke scheidingsperiode.

Tijdsplan

Gemiddeld zijn na 6 gesprekken alle zaken besproken en omgezet in afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een convenant, ouderschapsplan en boedellijst. Na juridische toetsing door de advocaat worden deze documenten samen met het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek aangeboden aan de rechtbank.
Na de uitspraak van de rechtbank volgt er nog een inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de echtscheiding officieel is. Gedurende dit hele traject sta ik u met raad en daad bij. Tot en met de ยป pensioenverevening . En ook daarna blijf ik u helpen als in de toekomst de situatie verandert.

Toekomst

Op deze wijze zorg ik er voor dat u en uw partner met elkaar in gesprek blijven ondanks de meningsverschillen.
U kunt er voor kiezen om samen met uw partner het verleden een plek geven. Dit alles is gericht op een betere toekomst. Zorgen dat er geen structurele pijnlijke problemen achterblijven die op de meest ongelukkige momenten weer de kop op steken. Daarbij spelen acceptatie en afsluiting van het verleden een grote rol. Daarmee wordt de weg geopend voor een zonnige toekomst. Een andere weg, met op termijn misschien wel een andere partner.
Door nu te kiezen voor de juiste begeleiding kunt u de emotionele bagage van de verbroken relatie een plek geven zonder dat het een extra wissel trekt op het nieuwe prille geluk.
De Scheidingsbegeleider Schout Boutenstraat 2 - 6122 AR Buchten 046-4811910 / 06-11073945 peter@scheidingsbegeleider.nl