De Scheidingebegeleider - Peter Wijnands
Home > Financieel > Alimentatie Ausdruck Contact
geld7
 • maximaal 12 jaar
 • eigen inkomsten
 • praktijk en norm
 • veranderingen

bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor de ex.

Als na de scheiding een van beiden onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien kan er sprake zijn van een recht op partneralimentatie. Samen maken we de noodzakelijke berekeningen en lopen we alle mogelijkheden door. Vervolgens nemen beiden samen een besluit en leggen we utkomst vast in het convenant.

Waar hangt de hoogte van de alimentatie van af ?

 • draagkracht

 • behoefte

 • eerder gemaakte afspraken

Welke mogelijkheden zijn er ?

 • maandelijkse bijdrage

 • bedrag in 1 x

 • verrekening met andere bezittingen en lasten

 • afzien van een bijdrage

ook alimentatie na samenwonen en beëindigen samenlevingscontract ?

Als er een einde komt aan een relatie die niet is vastgelegd in een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt de (ex)partner niet automatisch partneralimentatie. Tenzij dit is opgenomen in een samenlevingscontract. Als dit niet is geregeld in het contract en een van de partners wil alimentatie zal dat besproken worden. Draagkracht en behoefte zullen ook hier in kaart gebracht worden waarna beiden samen op basis van redelijkheid en billikheid afspraken maken.

Wilt u weten waar u recht op heeft ?

Neem nu vrijblijvend » contact met mij op, en we maken samen de balans op.
De Scheidingsbegeleider Schout Boutenstraat 2 - 6122 AR Buchten 046-4811910 / 06-11073945 peter@scheidingsbegeleider.nl