De Scheidingebegeleider - Peter Wijnands
Home > Kinderen Afdruk Contact

Samen veelgemaakte fouten voorkomen

Bij een echtscheiding zijn kinderen vaak ongewild de dupe. Vast staat dat kinderen het meest gebaat zijn bij een omgangsregeling met beide ouders. Helaas zijn ouders niet altijd in staat om met elkaar goede afspraken te maken. Niet zelden worden kinderen misbruikt om de partner te straffen door hen de omgang met hun kinderen te ontzeggen.
Als Scheidingsbegeleider help ik de ouders bij het moeizame proces om afspraken te maken rondom de kinderen. De haalbaarheid en wenselijkheid van gezamenlijke opvoeding van de kinderen wordt onderzocht (Co-ouderschap). Daarbij wordt rekening gehouden met alle betrokkenen; de kinderen, de moeder en de vader. Een goede omgangsregeling zorgt voor rust en biedt beide ouders de mogelijkheid om de kinderen beter op te vangen en te helpen met de verwerking van hun emoties.

De afspraken in het Ouderschapsplan

 • Het gezag en de omgang

 • De gezamenlijke aanpak bij de opvoeding

 • De wijze waarop u elkaar informeert

 • De dagelijkse zorg

 • De aanpak bij conflicten

 • Nieuwe ontwikkelingen in de toekomst

 • Bijdrage in de kosten van levensonderhoud

 • De studiekeuze en studiekosten

 • Sport en ontspanning

 • Vakanties en speciale aangelegenheden

 • Medische zorg


Kortom echt alles wat met het welbevinden van de kinderen te maken heeft wordt besproken. De gemaakte afspraken worden helder vastgelegd en zo ontstaat er een praktisch handboek voor beide ouders.

Ouderschapsplan

Als ouders met kinderen een echtscheidingsverzoek aan de rechter richten, moet dit verzoek een ouderschapsplan bevatten. In het ouderschapsplan staan afspraken over de kinderalimentatie en over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken tussen de ouders. In de wet is vastgelegd dat ouders niet alleen recht op omgang met hun kinderen hebben maar ook de plicht tot omgang. Het ouderschapsplan moet ouders stimuleren om in gesprek te gaan en te blijven over de situatie van hun kinderen na de scheiding.
kinder verdriet
 • Verdriet beperken en schade voorkomen

Samenlevingscontract en kinderen

Wanneer een relatie is vastgelegd in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beiden automatische het gezag over hun kind. Bij een samenlevingscontract of samenwonen zonder dat dit is vastgelegd, krijgt alleen de vrouw automatisch het gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiƫle vader te worden. Pas als er vervolgens gezamenlijk gezag wordt aangevraagd bij de griffie van de rechtbank is er ook echt sprake van gezag voor de man.
De Scheidingsbegeleider Schout Boutenstraat 2 - 6122 AR Buchten 046-4811910 / 06-11073945 peter@scheidingsbegeleider.nl