De Scheidingebegeleider - Peter Wijnands
Home > Financieel > Woning Ausdruck Contact
  • Verkoop of uitkoop ?
  • Woonkosten
  • Nieuwe woning
  • Notaris en makelaar

Niet meer samen onder één dak leven

Als samen leven niet meer mogelijk is dan zal een van de partners (al dan niet tijdelijk) de gezamenlijke woning verlaten. Over de praktische en financiële zaken die dit met zich meebrengt zullen afspraken gemaakt moeten worden. Door de wijzigingen van de financiële situatie is het niet altijd mogelijk om de huidige woning (koop of huur) aan te houden. Via de budget-module krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden. Het verhuizen brengt de nodige extra emoties met zich mee. Het is daarom belangrijk dat dit goed gecoördineerd verloopt. Daar zorg ik voor. Zodat er weer snel sprake is van een echt thuis.

Wens om te blijven wonen

Als een van de partijen (of beiden) in de woning wil blijven wonen gaan we samen bekijken of het financieel haalbaar is. Als beiden de woning willen en kunnen aanhouden is het van belang dat op basis van heldere uitgangspunten een keuze gemaakt wordt. De uitkomst hiervan wordt vastgelegd in het convenant. Daarin komt ook te staan hoe beiden om wensen te gaan met de kosten van de notaris bij de eigendomsoverdracht en de hypotheek-omzetting.

De woning gaat in de verkoop

Als geen van beiden de woning wil of kan aanhouden zal de woning verkocht moeten worden. Naast het selecteren van een makelaar is het zaak dat de woning ‘verkoopklaar’ gemaakt wordt om een zo hoog mogelijke prijs te kunnen bedingen. Samen maken we een actielijst. U krijgt snel inzicht in de mogelijke overwaarde en er worden afspraken gemaakt over de verdeling hiervan. Als de verkoop van de woning minder oplevert dan de hypotheek die op de woning rust is er sprake van een restschuld. Dat is heel vervelend en zorgt vaak voor onrust. Door samen goede te overleggen en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen kunnen de negatieve gevolgen tot een minimum beperkt worden.

Een nieuwe woning

Bij de zoektocht naar een nieuwe passende woning (koop of huur) kunt u vaak wat hulp gebruiken. Ook daarvoor bent u bij De Scheidingsbegeleider aan het juiste adres. Neem nu vrijblijvend » contact met mij op, en ervaar dat ik u echt kan helpen.
De Scheidingsbegeleider Schout Boutenstraat 2 - 6122 AR Buchten 046-4811910 / 06-11073945 peter@scheidingsbegeleider.nl