De Scheidingebegeleider - Peter Wijnands
Home > Financieel > Pensioen Ausdruck Contact
  • Verevenen ?
  • Verrekenen ?
  • Ieder eigen pensioen
  • Ouderdomspenioen
  • Nabestaandenpensioen

Verdeling van het opgebouwde pensioen

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) hebben beide partijen recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat is een opeisbaar recht, m.a.w. als een van de partijen dit wenst kan de andere partij dit de eisende partij niet ontzeggen. Als beiden het er over eens zijn kan het pensioen ook op een andere manier verdeeld worden.

Weten waar het over gaat

Om een goede beslissing te kunnen nemen moeten beide partijen weten wat er tijdens de gemeenschappelijk periode is opgebouwd aan ouderdomspensioen. Daartoe worden informatieve waardes opgevraagd bij de pensioenverzekeraars. Vervolgens worden de bedragen overzichtelijk gerangschikt. Daarna worden alle opties besproken:
  • Verevenen

  • Verrekenen

  • Afzien van de helft van het pensioen van de ander


Samen worden de keuzes bepaald en vastgelegd in het convenant.

Het nabestaandenpensioen niet vergeten

Het ouderdomspensioen ontvangt u vanaf het moment waarop u met pensioen gaat. Maar wat als de ex-partner voor die datum komt te overlijden ? Het kan zijn dat er nabestaandenpensioen is opgebouwd. Het is van belang om te weten of dit is gebeurd op basis van een kapitaalverzekering of een risicoverzekering. Dit heeft nogal ingrijpende consequenties op het wel of niet krijgen van nabestaandenpensioen vanaf het moment van overlijden van de ex-partner. Alle relevante informatie wordt opgevraagd bij de pensioenverzekeraars. Zo krijgen beide partijen een helder beeld van hun rechten en mogelijkheden. Samen worden de keuzes bepaald en ook deze worden vastgelegd in het convenant.

Melding aan pensioenverzekeraars

Binnen 2 jaar na de inschrijving van de echtscheiding moeten de pensioenverzekeraars op de hoogte gesteld worden van de overeengekomen afspraak. Daarvoor zijn speciale formulieren. Ik neem u de administratieve rompslomp uit handen. Ik zorg er voor dat al binnen 1 maand na de echtscheiding alle benodigde informatie bij de pensioenverzekeraars ligt en zorg er voor dat beide partijen een bevestiging krijgen van de pensioenverzekeaars. Zo hebben beiden snel de zekerheid omtrent de waarborging van hun rechten.

U heeft hulp nodig ?

Neem nu vrijblijvend ยป contact met mij op, en ervaar dat ik u echt kan helpen.
De Scheidingsbegeleider Schout Boutenstraat 2 - 6122 AR Buchten 046-4811910 / 06-11073945 peter@scheidingsbegeleider.nl